NETWERK WONEN MAKELAARS
Hilversum 035 2400255


Mail: hilversum@netwerkwonenmakelaars.nl

Algemene voorwaarden

Netwerk Wonen Makelaars (NWM) en de aangesloten partners hanteren de "Algemene Consumentenvoorwaarden" welke tot stand gekomen zijn met de brancheorganisaties voor de makelaardij, Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

Deze "Algemene Consumentenvoorwaarden" zijn uitdrukkelijk van kracht op al onze werkzaamheden, diensten en leveringen.

U kunt de "Algemene Consumentenvoorwaarden" inzien, lezen, downloaden of printen op de website van de SER. Ook kunt u een exemplaar verkrijgen bij onze vestigingen.